Ceny transferowe Ukrainie

Przewidujemy i rozwiązujemy kwestie cen transferowych dla każdej firmy prowadzącej działalność międzynarodową.
Трансфертне ціноутворення Crowe Erfolg

Ustawodawstwo w zakresie cen transferowych na Ukrainie zostało przyjęte w 2013 roku. Crowe A&A świadczy usługi w zakresie cen transferowych od ponad 10 lat.

Profesjonalna kadra – ponad 100 specjalistów wraz z  praktyką audytorską, w tym ponad 40 biegłych rewidentów z Ukrainy, ACCA, CAP/CIPA, świadczymy usługi z dostępem do baz danych: Refinitiv (Thomson Reuters), Bureau van Dijk (TP Catalyst, RUSLANA ), RoyaltyRange oraz poprzez sieć Crowe Global, TOP 10 globalnych sieci audytorskich, możliwy jest dostęp do prawie wszystkich baz danych.

 

Nasze usługi w zakresie cen transferowych:

 • Audyt transakcji kontrolowanych
 • Przygotowanie polityki w zakresie cen transferowych
 • Dokumentacja cen transferowych (Local File)
 • Przygotowanie dokumentacji, potwierdzającej przestrzeganie zasady „rynkowej” dla potrzeb art. 140 Ordynacji Podatkowej Ukrainy
 • Raport o transakcjach kontrolowanych
 • Zgłoszenie uczestnictwa w międzynarodowej grupie firm
 • Wsparcie audytu podatkowego
 • Raport CbC i pliki główne
 • Konsultacje z TCU
 • Analiza gospodarcza dla potrzeb TCU

Crowe Erfolg Ukraine - Crowe A&A Ukraina jest częścią globalnej sieci firm audytorskich Crowe Global

Crowe Global - zajmuje 8 miejsce wśród wiodących firm audytorskich.
Crowe jest liderem na swoim rynku – znana z zapewniania nienagannej obsługi, najwyższych standardów jakości usług i działająca jako jeden zespół na całym świecie.

Crowe Global świadczy profesjonalne usługi od ponad 100 lat i jest uznawana za czołowego pracodawcę.

Jakość usług Crowe Erfolg Ukraine potwierdzają kontrole jakości przez Crowe Global, Urząd Nadzoru Publicznego ds. Audytu oraz dobre opinie naszych klientów

Odpowiedzialność zawodowa Crowe Erfolg Ukraine jest ubezpieczona na 50 milionów hrywien

Crowe Erfolg Ukraine posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług audytorskich

Ukraina wdraża najlepsze światowe praktyki w zakresie zwalczania erozji podstaw opodatkowania i przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych (BEPS), a także stale pracuje nad poprawą warunków konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Plan działania BEPS składa się z raportów dotyczących 15 działań, z których 8 zostało już wdrożonych na Ukrainie w latach 2020-2021, a mianowicie:

Działanie 3: ujawnianie przez osoby fizyczne będące rezydentami Ukrainy ich udziałów w kontrolowanych przez nie zagranicznych spółkach (CIF) oraz zasad opodatkowania takich spółek;

Akcja 4: ograniczenie kosztów transakcji finansowych z podmiotami powiązanymi;

Akcja 6: zapobieganie nadużyciom w związku ze stosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

Działanie 7: zapobieganie sztucznemu unikaniu uznania statusu stałego przedstawicielstwa;

Akcje 8-10: poprawa kontroli cen transferowych;

Akcja 13: zasady raportowania według krajów dla międzynarodowych grup spółek.

 

W 2022 r. Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przystąpiła do Wielostronnego Porozumienia z Kompetentnymi Władzami w sprawie wymiany raportów z podziałem na kraje  (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports). Celem przystąpienia do Wielostronnej Umowy CbC jest włączenie Ukrainy do międzynarodowego systemu automatycznej wymiany raportów między krajami, do którego przystąpiło już ponad 90 krajów.

 

Obecnie na Ukrainie zatwierdzono trzystopniową strukturę raportowania w zakresie cen transferowych:

 • Local File — Dokumentacja cen transferowych wraz z Raportem o transakcjach kontrolowanych oraz Zawiadomieniem o uczestnictwie w międzynarodowej grupie spółek. Podatnicy składają wniosek, jeżeli (1) całkowity dochód przekracza równowartość 150 milionów hrywien oraz (2) łączna kwota transakcji z osobą powiązaną lub z „jurysdykcjami o niskich podatkach” lub z „formą organizacyjno-prawną o niskich podatkach” przekracza równowartość 10 mln hrywien.
 • Globalna dokumentacja w zakresie cen transferowych (Masterfile) – dokumentację składa podatnik, będący częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, roczny przychód której jest równy lub przekracza równowartość 50 mln euro.
 • Sprawozdania w podziale na kraje są składane, gdy łączny skonsolidowany dochód międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, do której należy podatnik, przekracza równowartość 750 mln euro oraz w przypadku wystąpienia określonych okoliczności.

Nasze kontakty

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zadzwoń pod poniższy numer lub wyślij nam wiadomość e-mail.

Nasze inne usługi

Crowe A&A Ukraine founded AC PROFI Academy. AC PROFI Academy is an accredited ACCA provider. Registered Learning Partner status.

Szkolenie firmowe

AC PROFI znajduje się na Liście osób mogących prowadzić działalność edukacyjną zgodnie z Procedurą doskonalenia zawodowego audytorów, zatwierdzoną zarządzeniem Ministerstwa Finansów Ukrainy z dnia 6 lipca 2020 r. nr 400.

Audit in der Ukraine. Wir führen unser Audit nach den Internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Crowe Erfolg Ukraine

Audyt Ukraine

Spółki audytorskie, wchodzące w skład sieci Crowe Global to nienaganna jakość usług, wysoka integracja procesów świadczenia usług oraz doświadczenie zawodowe we wszystkich sektorach biznesu – niezależnie od jego wielkości.